PRZEDSZKOLE NR 2

Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 025 781 23 43
e-mail: przedszkole2@sokp.pl

www.przedszkole2.sokp.pl